ผู้หญิงอายุ 35++ "อยากท้อง" ต้องตรวจอะไรบ้าง

9 ก.ค. 2562, 18:39 น.

80
แชร์ไปยัง facebook LINE it!
ผู้หญิงอายุ 35++

ผู้หญิงอายุ 35++ "อยากท้อง" ต้องตรวจอะไรบ้าง

>ตรวจคัดกรองโครโมโซม

สามารถทำได้โดยการตรวจเลือดของแม่ เพื่อคัดกรองภาวะผิดปกติของโครโมโซม

>ตรวจภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูง

จากการศึกษาพบว่า คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มักมีภาวะความดันโลหิตสูงและเป็นโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์มากกว่า คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อายุน้อย

>ตรวจภาวะแทรกซ้อนด้วยอัลตร้าซาวด์

เป็นการตรวจขั้นพื้นฐานเมื่ออายุครรภ์ 5 เดือน โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจดูโครงสร้างร่างกายทารกในครรภ์ ซึ่งจะสามารถเห็นความผิดปกติของทารกได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า รวมถึงความผิดปกติของหัวใจ

ซึ่งต้องดำเนินการโดยสูติแพทย์เฉพาะทางและมีความเชี่ยวชาญในการดูแลด้านทารกและมารดา ถ้าหากเกิดภาวะผิดปกติจะได้ทำการรักษาทันทีหลังคลอด แต่บางกรณีสามารถรักษาได้ตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์

>ตรวจคัดกรองภาวะคลอดก่อนกำหนด

เนื่องจากอายุคุณแม่ขณะตั้งครรภ์มากส่งผลให้เกิดปัญหารกเกาะต่ำ หรือรกลอกก่อนคลอด รวมถึงทารกที่คลอดออกมาอาจมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าทารกที่คลอดในคุณแม่ที่อายุน้อย ซึ่งการตรวจนี้จะช่วยลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดได้ถึง 50%

>ตรวจภาวะครรภ์เป็นพิษ

ภาวะดังกล่าวถือเป็นอันตรายทั้งต่อตัวคุณแม่เองและทารกในครรภ์ หากไม่มีการตรวจพบหรือได้รับการรักษาที่ไม่ดีพอ อาจส่งผลให้คุณแม่หรือทารกเสียชีวิตได้ โดยตรวจจากปัสสาวะคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อดูโปรตีนในปัสสาวะ

ปัจจุบันสามารถตรวจภาวะครรภ์เป็นพิษได้ก่อนในช่วงอายุครรภ์ 11-13 สัปดาห์ 6 วันซึ่งจะช่วยลดภาวะครรภ์เป็นพิษได้ถึง 90% และยังสามารถป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษได้ถึง 70%

>คำแนะนำคุณหมอ

คุณแม่ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษและเข้าตรวจตามคำแนะนำของแพทย์ ตั้งแต่เดือนแรกจนถึงไตรมาสสุดท้ายก่อนคลอด

ที่มาข้อมูล : บทความสุขภาพ รศ.ดร.นพ. บุญศรี จันทร์รัชชกูล สูติ-นรีแพทย์ฯ โรงพยาบาลสมิติเวช

RELATED