GIVE SUPPORT TO NEWSCLEAR
โครงการสนับสนุนให้กับทีมงาน “The Raise Project” ผลิตสารคดีไม่แสวงหาผลกำไร
เพื่อช่วยเปิดโอกาสขยายช่องทางการหารายได้ให้กับผู้สู้ชีวิต จากหลากหลายอาชีพในสังคมไทย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการส่งมอบข่าวสาร สร้างแรงบันดาลใจ และแนวทางการประกอบอาชีพที่ทรงพลัง ผ่านสื่อวิดีโอสารคดีที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 6 ล้านคนต่อเดือนบนช่องทาง NewsClear

3 สิ่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

  • สร้างงาน สร้างอาชีพ ทุกเรื่องราวที่เราเสาะแสวงหาและถ่ายทอดในรูปแบบ Content VDO จะเป็นแนวทางและจุดประกายให้กับชาวไทยที่ยังมองหาหนทาง การทำมาหากิน ให้มีอาชีพที่มั่นคง เลี้ยงดูตัวเองได้
  • บรรเทาหนี้ ปัญหาใหญ่ของคนไทยที่ยังไม่มั่นคงในการแสวงหารายได้ คือการมีหนี้ที่ไม่สิ้นสุด การส่งเสริมการค้นหาแนวทางการสร้างรายได้ เป็นส่วนหนึ่งที่เรา สามารถช่วยบรรเทาภาระหนี้สิน โดยเฉพาะคนทำงานที่ไม่มีรายได้ที่แน่นอน
  • ส่งเสริมการผลิตเนื้อหาคุณภาพ ด้วยการผลิตคอนเทนต์ในปัจจุบัน โฆษณาจะเป็นรายได้หลักของสื่อต่างๆ แต่บนพื้นที่แห่งนี้ เราขอส่งมอบเนื้อหาคุณภาพที่ปราศจาก เนื้อเชิงพาณิชย์ ซึ่งหาได้ยากในการทำธุรกิจสื่อ

คำมั่นสัญญาจากเรา

เราขอส่งมอบวิดีโอสารคดี ที่เกี่ยวข้องกับ ช่องทางการสร้างรายได้จำนวน 8 คลิปต่อเดือน หรือ 2 คลิป ต่อสัปดาห์นอกจากแนวทางการสร้างรายได้ เรามีความมุ่งมั่น ในการส่งมอบแรงบันดาลใจในวงกว้าง ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ NewsClear เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 6 ล้านคนต่อเดือน

คุณสามารถช่วยส่งแรงบันดาลใจอันทรงพลังนี้ได้ไปด้วยกัน

การสนับสนุนของท่านจะส่งตรงไปยังทีมสำรวจและทีมงาน ในการเสาะหาผู้ประกอบการไทยที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวอัน ทรงพลัง ถ่ายทอดผ่านงานผลิตวิดีโอสารคดี ก่อนส่งตรงไปยังชาวไทยที่ มองหาแนวทางในการเลี้ยงชีพ บนช่องทางออนไลน์และในขณะเดียวกัน เราจะส่งมอบเงินสนับสนุนหลังหักค่าใช้ จ่ายส่วนหนึ่งไปเป็นต้นทุน ของการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างธุรกิจที่พอเพียง เลี้ยงตัวเองได้

เมื่อคุณสนับสนุนเรา คุณจึงไม่เพียงสนับสนุนความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเราในการเสาะแสวงหาเรื่องราวและส่งมอบแนวทางการทำ มากินให้ชาวไทยเท่านั้น แต่ยัง ช่วยต่อยอดความฝันและสร้างอนาคตของคนไทยอีกมากมายให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ นับเป็นรากฐานของการเลี้ยงชีพปลอดหนี้ และมีชีวิตที่ เป็นสุข

ยอดการสนับสนุน