"เจนวาย"เสี่ยงติดกับดักหนี้ กู้ง่าย-จ่ายเยอะ

15 พ.ค. 2560, 13:01 น.

กลุ่มคน "เจเนอเรชันวาย" ที่เริ่มมีงานทำและมีรายได้เป็นหลักแหล่ง กำลังเผชิญภาวะเสี่ยงทางการเงิน จากการก่อหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจต้องเผชิญกับภาวะหนี้ไม่ลดในยามเกษียณได้

RELATED

RECENT