รู้ไว้ได้ไม่ป่วย "ไข้เลือดออก" โรคระบาดที่มากับฤดูฝน

28 พ.ค. 2560, 18:14 น.

ฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกจะมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดย 5 เดือนที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคนี้แล้วกว่า 1หมื่นราย ขณะที่ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยมักไม่รู้ตัวว่าป่วยด้วยโรคนี้และรักษาผิดวิธีด้วยการซื้อยากินเองจนทำให้อาการทรุดหนักขึ้น