ทำความรู้จัก "ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ฟันด์"

2 มิ.ย. 2560, 13:00 น.

30 พ.ค. 2560 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการ "ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์" เพื่อระดมทุนสร้างทางด่วนใหม่ 2 เส้นทาง รูปแบบการลงทุนนี้ถือว่าเป็นการลงทุนของรัฐแบบใหม่ที่มีใช้ในประเทศพัฒนาแล้ว ดีกว่าเดิมอย่างไรชมได้จากคลิปนี้