"พ.ร.บ.นมผง" คุ้มครองทารก สร้างความเชื่อใหม่ให้คุณแม่

12 ก.ย. 2560, 10:29 น.

โฆษณาชวนเชื่อที่ว่า "นมผงดีกว่านมแม่" ส่งผลให้อัตราการดื่มนมแม่ของเด็กไทยน้อยลงเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของการประกาศใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

RELATED

RECENT