เช็คสัญญาณเสี่ยง"โรคมะเร็ง"

1 ต.ค. 2560, 11:56 น.

90% ของเพศชายตรวจพบมะเร็งปอดระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิต 1-2 ปี เนื่องจากมะเร็งไม่แสดงอาการของโรค โดยกว่าจะรู้ตัวก็อาจสายที่จะรักษา อาการต่อไปนี้อาจเป็นสัญญาณบอกมะเร็งที่คุณอาจคิดว่าเป็นความปกติของร่างกาย

RELATED

RECENT