"สิทธิประกันสังคม"พ่อแม่ต้องรู้ รับเงินค่าคลอด-ค่าเลี้ยงดู

8 ต.ค. 2560, 19:47 น.

สิทธิประกันสังคมที่พ่อแม่ต้องรู้ นอกจากเงินสมทบค่าคลองบุตรแล้วยังมีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงดูบุตรอีกด้วย รายละเอียดและเงื่อนไขของการใช้สิทธิมีอะไรบ้าง ติดตามจากคลิป