"โซลาร์เซลล์" พลังงานไฟฟ้าที่อาจแทนด้วยขยะ

19 ธ.ค. 2560, 20:54 น.

การลงทุนผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ที่มีวันหยุดอายุนั้น อาจกลายเป็นการสร้างเศษซากพลังงานให้โลกในอีก 25 ปีข้างหน้าถึง 60-78 ล้านตัน 

RELATED

RECENT