สมัครวันนี้!"Executive MBA และ Young MBA" คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

26 มี.ค. 2561, 21:21 น.

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต “Executive MBA 2 สาขาวิชา และ Young MBA 7 สาขาวิชา” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ระดับดี