ครบรอบ 51 ปี การประปานครหลวง

16 ส.ค. 2561, 15:34 น.

ครบรอบ 51 ปี การประปานครหลวง มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ