รอบแรกล้น!!! นักเรียนแห่สมัคร TCAS’62 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

23 ม.ค. 2562, 12:14 น.

ฟังชัด!! “เรียนคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี” ดีอย่างไร? จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จะมาเล่าถึงความพิเศษของคณะแห่งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรีจะเปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 ทาง www.tcas.rmutt.ac.th โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 2 เมษายน 2562 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 เมษายน 2562 และประกาศผลสอบ วันที่ 10 เมษายน 2562