แห่สมัคร TCAS’62 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รอบแรก ล้น!!!

23 ม.ค. 2562, 15:10 น.

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรีจะเปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 ทาง www.tcas.rmutt.ac.th โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 2 เมษายน 2562 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 เมษายน 2562 และประกาศผลสอบ วันที่ 10 เมษายน 2562