เรียนสนุก ความรู้แน่นๆ style "ครูบอลลี่"

14 ก.ค. 2562, 14:38 น.

เรียนสนุก ความรู้แน่นๆ style "ครูบอลลี่" ธีระพงศ์ มีสัตย์ คุณครูภาษาอังกฤษ แห่งโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จ.ราชบุรี คือ ครูที่ใช้ทักษะการเอนเตอร์เทนควบคู่ไปกับการสอน จนเปลี่ยนวิชาน่าเบื่ออย่างภาษาอังกฤษ ให้สนุกและได้ความรู้จนนักเรียนหลายคนติดใจ