ที่นี่ "krungsri" องค์กรแห่งโอกาสและการเรียนรู้

25 ก.ค. 2562, 18:50 น.

ความหลากหลาย = โอกาสในการเรียนรู้

.

วันนี้ "ธนาคารกรุงศรี" มีอายุ 74 ปี ทว่าในสายตาลูกค้าองค์กรแห่งนี้กำลังเด็กลงเรื่อยๆ และสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้ในทุกมิติ

.

ปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของธนาคารแห่งนี้ คือ คำว่า "โอกาส" และ "การเรียนรู้" ที่องค์กรมอบให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานทุกคนมีโอกาสในการเติบโตในสายงานและเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง

.

และด้วยพนักงานที่มาจากเชื้อชาติต่างๆมากกว่า 10 เชื้อชาติ จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอ

.

นี่คือเรื่องราวของ "Humans of KRUNGSRI"