วิชา ป.ตรี "ปลูก สกัด แปรรูป..กัญชา" แห่งแรกในไทย

26 ส.ค. 2562, 15:46 น.

เปิดหลักสูตร-ห้องเรียนสาขา "กัญชา เวชศาสตร์" วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษาการพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรและกัญชา แบบครบวงจร

.

ทั้งนี้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ม.สวนสุนันทา เชื่อว่านักศึกษาที่จบออกไปจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและประกอบอาชีพ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับกัญชา ได้อย่างรอบด้าน

RELATED

RECENT