เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี มีจริง!!! English Free Teach

5 มี.ค. 2563, 14:23 น.

 

“ผมมีความรู้สึกว่ามีความสุขที่ช่วยคน”

“เอ็ลเดอร์ แฮลเวอร์สัน” และ “เอ็ลเดอร์ ไมเยอร์” สองหนุ่มต่างชาติจิตอาสา เดินทางข้ามทะเลเพื่อช่วยเหลือคนไทยพูด-อ่าน-เขียน ‘ภาษาอังกฤษ’ เรียนฟรีๆ ตลอดระยะเวลากว่าเกือบ 2 ปี

 

ด้วยเทคนิคการเรียนเน้นให้เกิดความสุขและสนุกสนาน ผูกโยงไวยากรณ์เข้ากับเกม ช่วยปลดล็อคความกล้าให้กับผู้เรียนไม่ว่าจะวัยไหน ก็พบกับความสำเร็จในการ ‘สปีคอิงลิช’ ได้

 

การันตรีจากหลายคนที่ก้าวหน้าทางด้านอาชีพ การศึกษา กระทั่งสานฝันการไปใช้ชีวิตอยู่ยังประเทศต่างประเทศ อาทิ ประเทศอเมริกา อังกฤษ ฯลฯ

 

สำหรับผู้ที่สนใจแค่มาด้วยตัวและหัวใจก็สามารถเดินทางมาเรียนได้ที่ ‘ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย’ ย่านแจ้งวัฒนะ

ติดต่อสายถามรายละเอียดได้ที่ English Conversation Group - Thailand

 

#newsclear #เรียนฟรี #เรียนภาษา #ภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษา #ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

RELATED

RECENT