ยุวมัคคุเทศก์ นักรัก(ษ์)ป่าชายเลน

13 พ.ย. 2564, 20:48 น.

 

เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่! ยุวมัคคุเทศก์ จิ๋วอาสาพลิกแผ่นดินให้สดใส

 

กลุ่มเด็กเยาวชนลุ่มปากน้ำปราณร่วมกับ ปตท. พิทักษ์ป่าชายเลนป่าต้นน้ำแหล่งอนุบาลสัตว์ที่สำคัญ ทั้งเป็นผู้บอกกล่าวเล่าเรื่อง อนุรักษ์ป่าชายเลน เก็บขยะ ฯลฯ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมีทะเลที่สมบูรณ์และสดใสยั่งยืน

 

แม้จะเหนื่อยหนัก ภาระการเรียนก็ถาโถม แต่ก็ไม่เกินใจแห่งความมานะและสองมือที่มุ่งทำให้สำเร็จ เพราะทั้งหมดทั้งมวลคือความสุข และอนาคตของพวกเขา

 

วันนี้จึงเกิดขึ้น วันนี้จึงลงมือทำ และวันนี้เรานั้นทำได้