กระถางกล้วย สานสายใยแห่ง “โอกาส”

4 ธ.ค. 2564, 09:11 น.

 

กระถางกล้วย สานสายใยแห่ง “โอกาส” คำพูดสั้นๆ ที่เด็กๆ มี เพราะสิ่งนี้ทำให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กสักคนหนึ่งได้อย่างชัดเจน

 

โรงเรียนต้นแบบ เด่นวิชา หนักประสบการณ์ "PTT GROUP MODEL SCHOOL”

 

"โรงเรียนเป็นส่วนที่สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน ต่อไปเขาก็จะสามารถไปต่อยอดสิ่งต่างๆ เมื่อเขามีจินตนาการณ์แล้ว มีความคิดแล้ว เขาก็จะสามารถต่อยอดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นที่เขาคิดได้”

 

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ) ร่วมกับ ปตท. ในโครงการ PTT GROUP MODEL SCHOOL สู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จชำนาญในความเป็นตน โดยการเสริมสร้างสานฝันและอนาคตใหม่ที่สดใสแก่เด็กนักเรียน และด้วยการติดอาวุธทางประสบการณ์ให้ลงมือทำและก็ทำในสิ่งที่คิดและเห็น ด้วยการเสริมอุปกรณ์ไฮเทคให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงๆ ในทุกๆ คน เสริมจินตนาการควบคู่กับความรู้โลก รู้ตัว รู้ชีวิต ตำราศึกษาตนสร้างเด็กเก่งดีมีคุณภาพ

 

#โอกาส #กระถางใยกล้วย #ปตท. #PTTGROUPMODELSCHOOL #Newsclear #NewsclearVDO