คืนสู่ป่ากลับสู่ธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์และศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนสิรินาถฯ

9 ธ.ค. 2564, 00:58 น.

 

กอดหมอนไม่อุ่น กอดคุณป่าก็ได้นะ

 

รีบเอาปากกามาวง “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” และ “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลยสิรินาถราชินี" ที่สร้างขึ้นด้วยสองมือจนกลายเป็นป่าปลูกแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย พากายใจสัมผัสไอดินกลิ่นหญ้าไม้เขียวขจีและสัตว์น้อยใหญ่นานาพันธุ์ หลัง 2 ปี ที่ต้องเซฟโซนกักตัวในบ้านป้องกันโควิด-19

 

เพราะขณะที่เราหยุดพัก พวกพี่ๆ ปตท. และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ รวมทั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลยสิรินาถราชินี มิได้หยุดเดิน แต่พวกเขาได้เตรียมความพร้อมฟื้นฟูและพัฒนา "ธรรมชาติ" คอยต้อนรับทุกคนที่กลับมาเยือนอีกครั้ง