'โอกาส' พลังที่ยั่งยืน

24 ส.ค. 2565, 00:00 น.

 

"โอกาส ไม่ใช่มีร้อยวัน ก็เข้ามาร้อยวัน ถ้าไม่รีบคว้าก็ไม่รู้จะมีอีกทีตอนไหน"

หนึ่งคำพูดจากน้องๆ จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ขอเป็นหนึ่งใน "สะพานโอกาส" ที่มอบให้กับน้องๆ ในสถานพินิจระยอง

เพราะทุกก้าวที่พลาด..ควรได้รับโอกาส

RELATED

RECENT